16 10 2018

Deseci tisuća modela, više od 40 marke
Ovdje je! Pretražite naše izvorne 
napajanje za prijenosna računala

Dok je mreža toliko dezinformacija o elektroenergetskih prijenosnih računala, a proizvođači zaštitili svoje resurse pažljivo, predstavljamo rezultate našeg poslovanja za nekoliko mjeseci. Radili smo dugo i teško stvoriti alat s kojim zażegnaliśmy jednom i za sve problema zamoran traženja kompatibilnom napajanja. Od sada, odgovarajući napajanje može lako pretraživati, ovisno o tome što svoje podatke na način prikladan za korisnika. Točno traži se vrši dopuna poznate parametre tražio napajanja, kao što su. Napon, struja, ili dimenzije konektora. Ako nemate te podatke - nema problema - samo dati svoj laptop model i naš sustav će tražiti i predložiti odgovarajuće napajanje.