Radi okoliša stvorili smo interni koncept Green Akyga® koji podržava sva rješenja koja štite okoliš. Kad god je to moguće, svoje proizvode spakiramo u ekološku ekobox i Unibag ambalažu. Ecobox ambalaža izrađena je od biorazgradivog kartona. Nisu lakirani ili obojeni, zahvaljujući čemu njihovo raspadanje ne prijeti okolišu. Kako bi kutije bile potpuno ekološke, otisci na njima izrađeni su ekološkom tintom.

Također smo smanjili količinu korištene plastične ambalaže na minimum. Koristili smo praktične Unibag vrećice, zahvaljujući kojima smo smanjili količinu nepotrebnog punjenja ambalaže i otpada. Prozirno i ekološko pakiranje je atribut koji omogućava prepoznavanje marke Akyga®.

Sve najvažnije značajke proizvoda nalaze se na naljepnicama, čime se ograničava broj tiskanih brošura. Pored toga, u iste svrhe, upute za uporabu proizvoda isporučene su u skraćenoj verziji. Potpuna inačica ovog priručnika dostupna je za preuzimanje na proizvodnoj stranici proizvoda ili nakon skeniranja QR koda s pakiranja. Kako bi se olakšala segregacija, naljepnice na pakiranju lako se uklanjaju.