BASIC serija je namjenska linija napajanja za konfiguraciju standardnih stolnih računala čiji trenutni zahtjevi odgovaraju parametrima navedenim na pločicama s oznakama. Prema priručniku s uputama, instalaciju trebaju izvoditi osobe s odgovarajućim tehničkim znanjem o konstrukciji osobnih računala.