I. Intelektualno vlasništvo

Izdavač web lokacije Akyga® je Akyga Europe Sp. z o.o., sa sjedištem u Suchy Dwór (52-200), ul. Wroclawska 1C.

Sav tekst, grafika i specifikacije web stranice su rezervirane. Korištenje korisničkih podataka dobivenih na web mjestu ne znači stjecanje bilo kakvih prava na nematerijalnim dobrima, kao što su slike ili baze podataka. Korisnik može koristiti ove slike ili baze podataka samo u mjeri poštene upotrebe, što je određeno odredbama Zakona od 4. veljače 1994. o autorskim i srodnim pravima (časopis zakona br. 24, točka 83, izmijenjeni i dopunjeni), Zakon od 27. srpnja 2001. o zaštiti baza podataka (časopis zakona br. 128, točka 1402.) i Zakon od 16. travnja 1993. o suzbijanju nelojalne konkurencije (časopis o zakonima 93.47.211, izmijenjen i dopunjen). Zabranjeno je kopirati i mijenjati web mjesto u komercijalne svrhe bez prethodnog dobivanja pristanka. 

II. Tko je administrator vaših osobnih podataka?

Subjekt koji upravlja osobnim podacima je Akyga Europe Sp. z o.o. (u daljnjem tekstu Tvrtka), sa sjedištem u Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C - izdavač web stranice Akyga®.

III. Nabava podataka

Korisnici web mjesta Akyga® dijele svoje podatke slanjem upita s web stranice, pretplatom dokumenata i dobivanjem informacija o tvrtki. Podaci koje korisnik daje obično su ime, adresa e-pošte, telefonski broj i IP adresa.

IV. Obrada podataka

Osobni se podaci obrađuju u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: GDPR) i ostali primjenjivi propisi. Tvrtka i subjekti koji pružaju usluge Društvu imaju pravo na korisničke podatke. Tvrtka treba osobne podatke da bi odgovorila na pitanja, slala bilten, provodila marketinške aktivnosti.

V. Prava za pohranu podataka

  • Zakon koji omogućava pristup danim podacima

Svaki korisnik može provjeriti slanjem upita Tvrtki koje podatke pohranjuje.

  • Pravo na ispravljanje podataka

Ako znamo da su naši podaci netočni, imamo pravo ispravljanja lažnih podataka.

  • Pravo na prenosivost podataka

Ako Tvrtka posjeduje vaše podatke, imate pravo na njihov prijem u standardiziranom obliku. Ovo omogućuje upotrebu podataka drugim administratorima. Ako je tehnički moguće, Tvrtka može poslati podatke drugom administratoru na zahtjev korisnika.

  • Pravo na ograničenje obrade podataka

Korisnik može ograničiti obradu svojih podataka na Društvu. U ovom slučaju administrator pohranjuje samo podatke, ostale aktivnosti u vezi s obradom podataka zabranjene su (s iznimkama utvrđenim u članku 18 (2) GDPR-a).

  • Pravo na brisanje podataka

Svaki korisnik može zatražiti od administratora da izbriše podatke bez odgađanja.