05 09 2018

Potvrda o 80 Plus® za naš proizvod

Moderna PC napajanja dizajniran za korisnike koji cijene stabilne i učinkovito djelovanje komponenata. Kompatibilan sa ATX 2.13, opremljen sa SATA, mini-Molex, Molex, PCI-E 6 + 2 pin, EPC 12V 4 + 4 pin i univerzalna 20 + 4 pin za matičnu ploču. Učinkovito hlađenje osigurava 12 cm, tihi ventilator sa automatske regulacije broja okretaja. Napajanje generira 350W kontinuirana izlazna snaga.

Mi smo ponosni da najaviti Akyga AK-U4-350 napajanje je certificirana sa 80 Plus® kojoj stoji visoku učinkovitost naših proizvoda. Do takvog razlikovanja, korisnik može biti siguran da je najmanje 80% proizvedene energije koristi se za napajanje komponenti, a samo 20% ili manje se gubi u obliku topline. Napredna učinkovitost prevesti na smanjenu potrošnju energije, pružajući visoku kvalitetu proizvoda koji su u skladu sa modernim standardima.